Кыргыз драма театрынын февралдагы репертуары жарыяланды. Тизме

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры февраль айында боло турган спектаклдеринин репертуарын жарыялады.
Спектаклдердин баары 18:30да башталат:

1-февраль — Бексултан Жакиев, “Көздөн учкан Ата журт”;

2-февраль — Жалил Садыков, “Төлгө”;

3-февраль — Жалил Садыков, “Төлгө”;

4-февраль — Султан Раев, “Оо, кыздар!”;

7-февраль — Чыңгыз Айтматов, “Саманчынын жолу”;

8-февраль — Токтоболот Абдумомунов, “Карагул ботом”;

9-февраль — Флорид Буляков, “Бакбергендин балпайган бактысы”;

10-февраль — Чыңгыз Айтматов, “Чыңгызхандын ак булуту”;

11-февраль — Николай Гоголь, “Үйлөнүү”;

12-февраль — Саид Ахмад, “Күйөө бала”;

14-февраль — Мухтар Ауэзов, “Еңлик Кебек”;

15-февраль — Бактыгүл Чотурова, “Тумар ханыша”;

16-февраль — Фёдор Достоевский, “Мармеладовдор”;

18-февраль — Мукамбеткалый Касенов, “Алда жаш жубайлар, ай!”;

19-февраль — Мукамбеткалый Касенов, “Алда жаш жубайлар, ай!”.