Кыргызстанда депозиттин көлөмү 377 млрд. сомдон ашты

Апрель айынын акырына чейинки убакытты алсак, Кыргызстанда депозиттердин көлөмү 377,2 миллиард сомго чейин өскөнүн Улуттук банк билдирди.

Белгилей кетсек, депозиттердин (мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин) көлөмү гана эмес, учурдагы эсептердеги акча да эске алынат. Кеп юридикалык жана жеке жактардын, ошондой эле резидент эместердин каражаты жөнүндө болуп жатат.

Депозиттик база боюнча маалымат:

– марттын аягында – 352,9 миллиард сом;

– апрель айынын аягында – 377,2 миллиард сом.

Башкача айтканда, депозиттик база 24,3 миллиард сомго көбөйгөн. Бул негизинен күндөлүк эсептердеги каражаттардын (плюс 11 миллиард сом) жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин (плюс дээрлик 10,3 миллиард сом) көбөйүшү менен шартталган. Мөөнөттүү депозиттердин көлөмү 3 миллиард сомго жакын өстү.

Өткөн жылдын апрель айынын аягында жалпы депозиттик база 226,2 миллиард сомдон бир аз ашкан. Башкача айтканда, бир жылдын ичинде аманат акчалар дээрлик 151 миллиард сомго өстү.