Мектеп окуучулары үчүн адабий чыгармалар сунушталды (тизме)

 Кенже  класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Бейшеналиев Ш. – “Мүйүздүү козу”, “Муйүзүнөн айрылган сүзөөнөк” – аңгемелер.
 2. Жангазиев М. –  Балдар үчүн чыгармалары (мугалимдин тандоосу).
 3. Жапиев Ж. – «Табият менен мерген», «Достошуу» – жомок.
 4. Жунушев К. – «Күн дүйнө», «Жашынмак» – ырлар жана жомоктор.
 5. Зарлыкова К. – «Сары ооз балапандар».
 6. Казиев А. –  Ырлар (мугалимдин тандоосу).
 7. Кожомбердиев Т. – «Көлчүктөгү ай», «Түйдөк жип», «Боорукер жаан», «Менин күчүгүм Акжолтой» – ырлары.
 8. Кыдыров А. –  Балдар үчүн чыгармалары (мугалимдин тандоосу).
 9. Максутов Б. – «Каныкейдин жомогу».
 10. Токомбаев А. –“Күүнүн сыры”, “Акай мерген” – повесть, аңгеме.
 11. Эралиев С. – «Биздин жердин көркүн ай!» – бөбөктөр үчүн ырлар.

Дүйнөлүк адабияты

 1. Аксаков С. – «Кичинекей кызыл гүл» – жомок.
 2. Андерсен Г. – Жомоктор (мугалимдин тандоосу).
 3. Астрид Линдгрен – «Чатырдагы Карлсон» – жомок.
 4. Волков В. – «Жер астындагы жети падыша», «Зымырыт шаарынын сыйкырчысы», «Урфин Джюс жана анын жыгач солдаттары» – жомок, повесть.
 5. Джанни Родари – «Чипполинонун укмуштуу окуялары» – жомок.
 6. Дүйнөлүк эл жомоктору (мугалимдин тандоосу).
 7. Зальтен Ф. – «Бэмби» – жомок.
 8. Паустовский К. – «Ысык нан», «Уйпаланган таранчы» – жомоктор.
 9. Носов Н. – “Билбестик күнөстүү шаарда”, “Бобик Барбостукунда конок болду” – жомок, «Витя Малеев мектепте жана үйүндө» – повесть.
 10. Рудольф Эрих Распе – «Мюнхаузендин шумдуктары»  – жомок – повесть.

5-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Абдыкадырова С. – Ырлар жана поэмалар (мугалимдин тандоосу).
 2. Айтматов Ч. – “Атадан калган туяк” – повесть.
 3. Бөкөнбаев Ж. – “Ажал менен ар намыс” – поэма.
 4. Ибраев Э. –  Мекен, эне тил, жер тууралу ырлар – «Мөмөлү дарак» – поэма.
 5. Кожомбердиев Т.  – «Эне жана от» – поэма.
 6. Сартов Б. – «Мамыры гүлдөгөн маалда» – повесть, «Роботтун туулган күнү», «Айга саякат» – фантастикалык повесть.
 7. Сарногоев Б. – Ырлар (мугалимдин тандоосу).
 8. Турусбеков Ж. – “Эне” – поэма, “Ажал ордуна” – драма.
 9. Элебаев М. – “Зарыгам”, “Зарлык”, “Алыскы тоодон” –  аңгемелер.
 10. Эсенкожоев К. – «Саякатчы бала», «Тоо теке атканда», «Үчүнчү шар» – повесттер.
 11. Эрматов Э. – Ырлар (мугалимдин тандоосу).

Дүйнөлүк адабияты

 1. Антуан де Сент  Экзюпери – “Кичинекей канзаада” –повесть – жомок.
 2. Дефо Д. – «Робинзон Крузо» – роман.
 3. Думбадзе Н. – “Мен күндү көрүп турам” – повесть.
 4. Короленко В. – «Үнкүрдөгү балдар» – аңгеме.
 5. Марк Твен – «Том Сойердин жоруктары», «Гекльберри Финндин жоруктары» – повесть.
 6. Лагин Л. –  «Хоттабыч абышка» – повесть.
 7. Шери Амсел – «Экология боюнча китеп».

6-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Бөкөнбаев Ж. –  Мекен ырлары, пейзаждык лирика (мугалимдин тандоосу).
 2. Жусуев С. – «Эки курбу» – ыр.
 3. Жангазиев М. – «Назарбектин классташтары» – повесть.
 4. Жигитов С. – Ырлар (мугалимдин тандоосу).
 5. Осмонов А. – “Толубай сынчы” – поэма, мекен, эл, жер тууралу ырлар (мугалимдин тандоосу).
 6. Мавлянов Ж. – «Нан» – аңгеме.
 7. Мамытов Ж. – Ырлар (мугалимдин тандоосу).
 8. Токомбаев А. – “Жараланган жүрөк”, “Күүнүн сыры”, “Акай мерген” – ырлар.
 9. Тоголок Молдо – «Кемчонтой», «Куштардын аңгемеси», «Эшек менен булбул», «Жер жана анын балдары» – ырлар.

Дүйнөлүк адабияты

 1. Гайдар А. – «Ыраакы жерлер» – повесть.
 2. Грин А. – «Алоо кызыл жел кеме» – роман.
 3. Лесков Н. – «Сологой» – повесть.
 4. Майн Рид – «Башы жок чабандес» – роман.
 5. Олеша Ю. – «Үч күнчөк» – повесть.
 6. Пришвин М. – «Жан сактоо аралы» – аңгеме.
 7. Стивенсон Р. – «Кенч аралы» – роман.

7-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Барпы –  «Табият санаты» – санаттар.
 2. Бобулов К.  –  «Таң шоокуму» –  ырлар (мугалимдин тандоосу).
 3. Жакыпбеков А. – “Айдагы жезкемпир” – киноповесть.
 4. Жакиев Б. – «Атанын тагдыры» – драма.
 5. Жусуев С. – «Тирүүлөргө» – поэма.
 6. Касымбеков Т. – «Адам болгум келет» – повесть.
 7. Кожомбердиев Т. –  Мекен, эл, жер тууралуу ырлар
  (мугалимдин тандоосу).
 8. Садыков Ж. – Таберик, ырлар (мугалимдин тандоосу).
 9. Сарногоев Б. – «Токойдогу жолугушу», «Окутуучума», «Жанар тоо болуп жаналык» – поэмалар, ырлар.
 10. Тайторунун чабышы (классикалык вариант боюнча).

Дүйнөлүк адабияты

 1. Агата Кристи – “Күтүлбөгөн конок” – аңгеме.
 2. Беляев А. – “Адам амфибия” – фантастика.
 3. Каверин В. –“ Эки капитан” – роман.
 4. Лондон Джек – “Ак азуу”, “Үчөөнүн жүрөгү” – повесть.
 5. Обручев В. – “Санников жери”, “Плутония өлкөсү” – роман, фантастика.
 6. Тургенев И. –  “Биринчи махабат” – повесть.
 7. Чехов А. – Аңгемелер (мугалимдин тандоосу).

8-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Жакыпбеков А. – “Атасыз өскөнбүз”, “Катаал багыт”.
 2. Жантөшев К. – «Каныбек» – роман (I том), «Курманбек» – драма.
 3. Жусуев С. –  “Курманжан Датка” – роман.
 4. Жусупбеков А. –– Ырлар, айтыш, терме (мугалимдин тандоосу).
 5. Кожомбердиев К. – Мекен, эл, жер тууралу ырлар (мугалимдин тандоосу).
 6. Рыскулов Р. – Ырлар (мугалимдин тандоосу).
 7. Садыков Ж. – «Калча», «Саякбай» – поэмасы.
 8. Эралиев С. – «Кесир инсан» – лирикалык поэма.

Дүйнөлүк адабияты

 1. Брэдбери Р. – “Каакым ширеси” – повесть.
 2. Виктор Гюго – “Куугунтук жегендер” – роман. 
 3. Верн Ж. – «Он беш жашар капитан» – роман.
 4. Гарриет Бичер Стоу – «Том байкенин кепеси» – роман.
 5. Крюкова Т. – «Костя + Ника» – повесть. 
 6. Назым Хикмет –  «Мажүрүм тал» – тандалма ырлар (мугалимдин тандоосу).
 7. Толстой А. – “Аэлита”, “Инженер Гариндин Гипперболоиди” – фантастика.
 8. Шекспир В. – “Сонеттер”, “Ромео жана Жульетта” – трагедия.

9-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Абдыраманов Ш. – “Ак жүрөк адамдар” – повесть.
 2. Айтымбетов О. – “Кызыл өрүк” – аңгеме.
 3. Ашымбаев К. – “Накыл сөздөр”.
 4. Алыбаев М. – Мекен лирикасы, сатиралар (мугалимдин тандоосу).
 5. Баласагын Ж. – «Кут алуучу билим» – дастан.
 6. Байжиев М. – “Төрт адам” – повесть.
 7. Жусубалиев К. – “Толубай сынчы”, “Улакчы” – аңгемелер.
 8.  Каимов К. – “Бири-бирине окшобогон күндөр” – аңгеме.
 9. Маликов К. – «Кызыл атчандар», «Балбай» – мекен ырлар, поэма.
 10. Сооронбаева З. – “Астра гүлү”– повесть,  «Чоочун киши» – роман.
 11. Шүкүрбеков Р. – Сатиралар (мугалимдин тандоосу).

Дүйнөлүк адабияты

 1. Беляев А. – «Профессор Доуэлдин башы», “Атлантиданын акыркы адамы” – фантастика.
 2. Калашников И. – “Каар заман” – тарыхый роман.
 3.  Лондон Д. – «Мартин Иден» – роман, «Өмүр кызык» – аңгеме.
 4. Распутин В. – “Эсен болуп, эстей жүр” – повесть.
 5. Фадеев А. – “Жаш гвардия” – роман.
 6. Хемингуэй Э. – «Чал жана деңиз» – повесть.

10-11-класстар үчүн

Кыргыз жазуучулардын чыгармалары

 1. Абдумомунов Т. – “Атабектин кызы”, “Ашырбай”, «Абийир кечирбейт» –пьесалар.
 2. Абдукаимов У. – «Майдан» – роман.
 3. Акматов К. – «Мунабия» – аңгеме.
 4. Гапаров М. – «Күнөстүү арал», «Эки ирет гүлдөөчү алмалар» – повесть, аңгеме.
 5. Жигитов С. – «Элегия» – ырлар (мугалимдин тандоосу).
 6. Жусубалиев К. – “Күн автопортретин тартып бүтө элек” – повесть.
 7. Казыбек – «Түрмөдөгү ырлардан» – ырлар,кан – жандан чыккан казалдар.
 8. «Манас» эпос (Каралаевдин варианты) –  эпос.
 9. Молдо Нияз – «Санаттар», «Даткайым».
 10. Осмоналиев К. – «Көчмөндөр кагылышы» – роман.
 11. Садыков Ж. –“Манастын уулу Семетей”, «Сейтек» – эпикалык драма. .
 12. Стамов А. – “Жаңы тууган” – повесть.
 13. Токомбаев А. – «Токтогул» – роман, «Мунарым» – ырлар.  
 14. Тыныстанов К. – “Жаңыл Мырза”, «Манастын күмбөзү» – поэма.
 15. «Чоң казат» – бөлүмү (классикалык вариант боюнча) – драма.

Дүйнөлүк адабияты

 1. Ауэзов М. – «Абай жолу» – роман, «Көк серек» – аңгеме.
 2. Бальзак О. – «Гобсек» – повесть.
 3. Маркес Г. – «Полковникке эч ким кат жазбайт» – повесть.
 4. Омар Хаям – «Рубаилер».
 5. Сэлинжер Жером Дейвид – «Кара буудайдан тосуучу» – роман
 6. Тагор Р. – Лирика (мугалимдин тандоосу).
 7. Толстой Л. – “Пейилдин оңолушу” – роман.
 8. Цвейг С. – “Бейтааныш аялдын каты” – новелла. 
 9. Шекспир В. – «Он экинчи түн», «Король Лир» – пьеса.