Премьер жооп берсин…

Абылгазиев ушундай кырдаалда эс алууга кетип, мамлекеттин аткаруу бийлигин ай талаага таштады. Чек ара кызматы негизинен аткаруу бийлигинин прерогативасына кирет.

Демек тикелей окмот башчынын милдети эле. Кече Озбек Кыргыз чек арасындагы Чечме айлында чыккан жанжал учурунда премьер минитср жамбаштап жатып алып, сырттан коз салышы туура эмес. Абылгазиев жооп берсин!