Окумуштуулар Галактикада жерге түспөлдөш канча планета бар экендигин аныкташты

Окумуштуулар Галактикада жерге түспөлдөш канча планета бар экендигин аныкташты Британиялык окумуштуулар жердин алгачкы жаралуу баскычына окшош планеталарды иликтеп чыгышып, изилдөө иштеринен жыйынтыгын The Astrophysical Journal басылмасына жарыялашкан.

Планеталарды изилдөө учурунда планетологдор негизинен жашоо үчүн жарактуу шарттары бар жер түспөлүндөгү телолоргө көңүл бөлүшкөн. Ошентип, Улуу Британиянын Шеффилд университетинин окумуштуулары жаралуу баскычында турушкан жер сымал планеталар алар ойлогондон алда канча көп экендигин белгилешкен.

Белгилей кетчү нерсе, алардын дээрлик бардыгы боржоктоп кайнап жаткан магмадан туруп, негизинен Күн системасынын айланасында жайгашкан.