Швециялык окумуштуулардын Россия боюнча билдирүүлөрү жакшы эмес

Швециялык климатолог Юхан Киленшерндин оюу боюнча Сибирде болуп жаткан адаттан тыш аптап россиялык шаарлардын кыйроосу менен коштолот.

Аба табынын жогорулоосуна байланыштуу токойлорду өрт каптап, анын натыйжасында түбөлүк муздар ээрип, жер кыртышынын бузулушуна алып келет. Мунун өзү калктуу конуштарга, суу тосуучу дамбаларга жана башка курулмаларга коркунуч жарат.

Мындан сырткары, түбөлүк муздардын ээрүүсүнүн натыйжасында метан жана көмүр кычкыл газы көп өлчөмдө бөлүнүп чыгып, парниктик эффект таасирин күчөтөт.