Жыл кадам (30-декабрь)

668
Арыштоого калды күткөн бир кадам,
Аны атасам, аталат ал – ЖЫЛ КАДАМ.
Алыстаган менен дагы күн, айлар,
Арман кылбай, из калтырды ыр кадам!
Аттиң, үч жүз алтымыш беш күн-түнү,
Алып келди ырас кайгы, күлкүнү.
Антсе дагы эсте калды ирмемдер,
Алгоо турмуш түйшүктөрдүн түркүмү.
Эскирсе да жыл, аз убакыт өткөндө,
Эскирбеген ойлор жашайт өткөнгө.
Эрке кыздай келе жаткан кылактап,
Эмне жетсин жаңы жылды өпкөнгө.
Эч ким сыркоо, оору эмне билбесин,
Ээнсиребей, чоочун ойду илбесин.
Эрте уйкудан ойгонгон бир кезде да,
Экиленткен жаман түштөр кирбесин.
Айырмалай билсе жакшы, жаманды,
Алып барат бийиктикке адамды.
Ар кыл айры ой-кыялга тушалбай,
Алга ташта, из калтырар кадамды.
Арыштоого калды күткөн бир кадам,
Аны атасам, аталат ал — ЖЫЛ КАДАМ.
Алыстаган менен дагы күн, айлар,
Арман кылбай, из калтырды ыр кадам!
Автор: Бакытбек Мукарамов (Илегилек),
Куш ысымдуу Лейлек жергесинен жалындуу салам!
Жаңы жылыңыздар менен!