Гүлдө Баткен! Гүлдөсүн өрүктөрүң,

Гүлдө Баткен

Гүлдө Баткен! Гүлдөсүн өрүктөрүң,

Күндү уялтсын күлмүңдөп өнүккөнүң.

Орозодо окко учуп жан беришкен,

Гүл жыттанып уктасын шейиттериң!

 

Айланышты алар өчпөс жылдызыңа,

Алкыш! Алкыш! Намыстуу уул кызыңа.

Тайраңдаган аскерлери Рахмондун.

Татымакпы Кыргыздын бир кызына?

 

Турмушта жыгылмак бар, куламак бар.

Тушабайт кыргыздарды бул адаттар.

Көңүл кайдан жибисин көркоолорго?

Көп мусулман ичиндеги кумалактар.

Кулабайт Кыргыз бүгүн Кудайга дос,

Куласа да чатырлар, имараттар.

 

Сабыр эттик көргөздү жат кылыгын,

Саман тура билбеске жакшылыгың.

Чочко мүнөз өңдөнгөн башчысына,

Тарттырбайбыз мекендин таш сыныгын.

 

Ооруйт жүрөк, өрттөнүп ой ичтеги,

Октон сулап кыргыздын көгүчкөнү.

Ойноп тоссун бейиштен шейиттерди,

Ойноп кеткен кызыбыз он үчтөгү.

 

Шейиттерге дуа кыл унуткарба,

Жолдош болсун жандары улукманга.

Ызаасына чыдабай адам түгүл,

Ыйлап кирди көк асман, булуттар да!

 

Баткен барда мен неден түңүлөмүн?

Бакытымдай мен сага жүгүрөмүн.

Бакчасындай бейиштин кубандырат,

Бал жыттанган өрүктүн гүлү менин.

Баткен үчүн жан берүү өзү бакыт,

Баатыр шейит байкелер инилерим!

 

Баткен жерим сабыр эт, күрсүкпөгүн,

Аскерлерим а силер түркүктөрүм.

Мекен үчүн жан берүү өзү бакыт!

Мейкиндикти сүйүшкөн бүркүттөрүм!

Автору акын Баян Акматов