Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 грамм аффинаждалган алтын куймасынын баасы 6 миң сомдон ашкан

Бүгүнкү күнү сатуулардын баасы алтын куймасынын 1 граммы үчүн 6 миң 13.5 сомду түзөт. Жыл башынан бери 1 граммдык аффинаждалган алтын куймасынын баасы 996.5 сомго же 19,86%га өскөн.

Ошентип, жыл башында өз каражаттарын 100 граммдык алтын куймасына инвестциялашкан жарандар алтынды сатуу менен бүгүн 99.6 миң сом иштеп  табышат.