Коом

Мугалимдерге окуучулардын билимин баалоо тесттери сунушталат

Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде аралыктан окутуунун киргизилгенине байланыштуу жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдерине 4-11-класстардын окуучуларынын билимин аралыктан баалоону сунуштайт.

Мектептер иш жүргүзүүнүн ыкмасы (тармакты, интернет технологияларын алыстан колдонуу) менен өткөрүү мөөнөттөрүн ѳз алдынча тандай алышат. Тесттик тапшырмалар Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору (ББСБжМТУБ) тарабынан окутуу программалары менен мѳѳнѳттѳрүнѳ ылайык сунушталат.

  • 6- апрель (ѳтүлгѳндѳрдүкайталоо)
  • 13- апрель (ѳтүлгѳндѳрдүкайталоо)
  • 20- апрель (ѳтүлгѳнтемалар, 4-чейрек)
  • 30- апрель (ѳтүлгѳнтемалар, 4-чейрек)
  • 20-май (жыйынтыктоочу)

Тапшырмалар кыргыз жана орус тилинде, 4-класстын окуучуларына 3 сабактан (Математика, Эне тили, Мекен таануу), ошондой эле орто жана жогорку класстардын окуучуларына (5-11 класстар) 11 сабактан сунушталат.

Нускама, тесттик тапшырмалар жана баалоо чен-ѳлчѳмдѳрү министрликтин порталына (https://oku.edu.gov.kg/ru/testy/) жана борбордун www.ntc.kg. сайтына жайгаштырылат.Бардык суроолор боюнча тѳмѳнкү телефондор боюнча кайрылыңыздар:+996 551 157378, +996 500 157378, +996 553 230750.

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы

Тектеш материалдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button