Дүйнөдө канаттуулардын 10 000 миң түрү кезигет. Алардын ар бири өз алдынча ар башка жана кооз, сулуу астрапия, бейиш чымчык, көгүчкөндөр, киталог, киви деген көп түрлөрү бар. Дал ушул канаттуу куштар кандай күн кечирип, эмне менен тамактанып, кантип, бийлээрин көрүп билиңиз.