Адепсиз кыздар улуу орозодо жайнамаздын үстүндө бийлешти (видео)

Бул видеодон кыздардын музыканы каттуу коюп бийлеп намаз окуганын көрүүгө болот. Адепсиз кыздар намаз окуу ишаараттарын жайнамазга бийлеп аткарышкан. Коомчулук бул жооруктарын катуу сынга алып жатышат.