Бул видеодон кыздардын музыканы каттуу коюп бийлеп намаз окуганын көрүүгө болот. Адепсиз кыздар намаз окуу ишаараттарын жайнамазга бийлеп аткарышкан. Коомчулук бул жооруктарын катуу сынга алып жатышат.