Коом

ЖОЖдун окутуучулары онлайн сабактарды өтүүдөгү тажрыйбалары менен бөлүштү

И.Арабаев атындагы КМУнин Биология жана химия факультетинин Жалпы биология кафедрасынын профессордук окутуучулар курамы өзгөчө кырдаалдар жарыяланган күндөн баштап эле  аралыктан окутуу процессин ийгиликтүү алып барышууда Факультеттин деканы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамат Жетимишович Чоровдун жетекчилиги астында кафедра башчысы, биология илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Шаршеналиева Гүлнара  Алтымышовнанын  уюштуруусу акрылуу төмөндөгүдөй алгылыктуу окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштер аткарылууда. Ар бир предмет боюнча студенттердин WatsApp топтору түзүлдү.

Кафедранын кураторлору тарабынан студенттердин ушул кырдаалда кайда экендиктери такталып, аралыктан окутууга шарттары бар экендиги такталып, консультациялар берилди. Окуу иштери AVN порталы,  zoom. us, google. classroom, WatsAppаркылуу жүргүзүлүүдө.

Кафедранын мүчөлөрү ар бир тема боюнча аралыктан окутуунун өзгөчөлүктөрүнө ылайык сабактарды кайрдан окуу-усулдук жактан иштеп чыгышты. Мисалы, профессор Ч.С.Давлетова “Эволюциянын теориясы”, — предметинен кызыктуу лекцияларды окуса. ага окутуучу Нурифер Дүрбөлөңовна Ниязова  “Молекулалык биология” жана “Микробиология вирусологиянын негиздери менен” предметтеринен үй шартында аткарыла турган  практикалык иштердин жүрүшүн иштеп чыгып, практикалык сабактарды аралыктан окутууда.

 Профессордун милдетин аткаруучулар Г.А.Шаршеналиева жана С.Т.Бейшеналиева, доценттер М.Т.Кырбашова, Р.С.Ногойбаева, С.О.Акуновалар бакалаврларга жана магистранттарга лекция окуу менен катар магистранттардын илимий иштерине жетекчилик кылууда.

Ал эми ага окутуучу Ж.А.Андакулова студенттердин педагогикалык практикасына аралыктан окутуунун шартына ылайык жекече план иштеп чыкты. Кураторлор Н.О.Казакова жана А.К.Боогачиева карантиндин шартында өзүн кандай алып жүрүү керек, коопсуздук эрежелери, тобокелдиктер боюнча тарбиялык сааттарды өтүштү. Кураторлук сааттын алкагында  А.К.Боогачиеванын жетекчилиги астында  2-курстун студенттери “челендж” даярдашты.

Ал социалдык баракчаларда жарыяланды. Ошондой эле бул аралыкта кафедранын кезектеги жыйыны дагы on-line режиминде өткөрүлдү. Жалпы биология жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын жамаатына албан-албан ийгиликтерди каалап, педагогикалык чыгармачылыктарын арттыра беришине тилектешпиз.

И.Арабаев атындагы КМУнин биология жана химия факультетинин Жалпы биология жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын окутуучусу Айжан Качкынбековна Боогачиева аралыктан окутуу шартында zoom.us  платформасын колдонуп “Экология” предмети боюнча “Биосфера жана ноосфера, алардын түзүлүшү жана айырымачылыктары”, — деген темада ачык, семинардык сабак өттү. Бул уюштурулган окуу-усулдук иш чара ачык сабактардын бекитилген графигине ылайык өтүлдү. Сабакка факультеттин окуу-усулдук комиссиясынын төрайымы, доцент  А.О.Абдыкапарова, декандын орун басары, доцент Г.С.Усенгазиева, кафедра башчысы, профессор Г.А.Шаршеналиева, кафедранын окуу-усулдук комиссиясынын төрайымы, профессор С.Т.Бейшеналиева жана кафедранын мүчөлөрү катышты.

Сабактын окуу-усулдук түзүлүшү,  окутуучунун сабактын өтүшү, студенттер менен болгон кайтарым байланышы ж.б. көрсөткүчтөр жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы тууралу пикирлер кафедранын окуу-усулдук комиссиясынын on-line режимде өткөн кеңешинде талкууланды. Мындай тажырыйба кафедрада биринчи жолу уюштурулду.

Тектеш материалдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button