Карантин: дарбазаны доска кылып сабак өткөн мугалим. Видео

1011

Карантин учурунда мугалимдер онлайн сабак өтүү үчүн ар кандай методдорду колдонуп жатышканы маалым. Ал эми сөз болчу мугалимдин айласы кеткен өңдөнөт.

Ал окуучуларга математика сабагын кеңири түшүндүрүү максатында дарбазаны доска катары пайдаланып, мисалдарды иштегенин көрүүгө болот. Мугалимдин окуучулар үчүн кылган бул аракети бир гана мактоого арзыйт.

Булак Барс медиа