Карантин: дарбазаны доска кылып сабак өткөн мугалим. Видео

Карантин учурунда мугалимдер онлайн сабак өтүү үчүн ар кандай методдорду колдонуп жатышканы маалым. Ал эми сөз болчу мугалимдин айласы кеткен өңдөнөт.

Ал окуучуларга математика сабагын кеңири түшүндүрүү максатында дарбазаны доска катары пайдаланып, мисалдарды иштегенин көрүүгө болот. Мугалимдин окуучулар үчүн кылган бул аракети бир гана мактоого арзыйт.

Булак Барс медиа