К.Жумалиев КУРАН кармап карганды. “Менин 1 млн доллардан ашкан байлыгым жок” (видео)

Булак: Жалбырак телеканалы