Бир киши акылманга келип “Мен жаш, сулуу кызды сүйүп калдым. Аялымды кантип таштаарымды билбей жатам?!” деп кеңеш сурайт.

— Аялыңды сүйүп калган кездеги сүрөтүн көрсөтчү? – деп сурайт акылман.

Киши көрсөтөт. Сүрөттө тал чыбыктай ийилген сулуу кыз карап турган болот.

— Кызык, ушундай сулуу кыздан да сулуу кыз таптыңбы? – деп таң калат акылман.

— Жок, албетте, жок. Ал кезде аялым чындап эле аябай сулуу болчу. Бирок азыр… Азыр мурункудай болбой калбадыбы? – деп мукактанат киши.

— Аялыңдын сулуулугун кайтаргың келеби?… Жаш кезин кайтарып берсем, аялыңды таштабайсыңбы? – деп сурайт акылман.

— Андай болсо, сонун болбойт беле?! Албетте, таштабайт болчумун! – деп жооп берет киши.

— Мен сага жардам берейин, бирок акысы аябагандай кымбат болот. Канча балаң бар?

— Эки.

— Аялың өзүнүн тең жарымын балдарына арнап сулуулугунан ажыраган. Балдарыңды алып келсең, аларды так ортосунан бөлүп туруп, аялыңа сулуулугун кайтарып берейин.

— Жок ай! Кайдагыны айтпаңызчы?! – деп кыйкырып жиберет киши.

— Анда эмне кыл дейсиң?! – деп таң калат акылман.

— Балдарым менин да бир бөлүгүм да… Аларга канча күч-кубатым жана ден соолугум кетти… Аларды кантип курмандыкка…

— …Аа, демек, сен да өзүңдү балдарыңа арнап, сен да жаштыгыңды жоготкон экенсиң да?! — деп тиги кишинин сөзүн бөлүп, мыйыгынан жылмаят акылман.

Ортодо бир саамга тынчтык өкүм сүрөт.

— Түшүндүм, түшүндүм баарын… Аялым экөөбүз балдарыбызга өзүбүздүн тең жарымыбызды берген экенбиз да… Туура айтасыз… Жаш кезибиздеги сулуулугубузду жана күч-кубатыбызды эми кайтарыш кайдан?!… – деп шылкыят киши.

— Бирок мени аялымдан түртүп турган дагы бир нерсе бар, — деп кайра обдулат киши, — аялымдын кулк-мүнөзү таптакыр өзгөрүп кетти! Биз жаңы таанышкан кезде ал аябагандай назик, жароокер, жаркылдаган кыз болчу. Азыр болсо, эч нерсени жактырбайт, үтүрөйүп кабагы такыр ачылбайт, күңкүлдөп, урушкусу эле келип турат.

— Күзгүң барбы? – деп сурайт акылман.

— Жок.

— Сенин аялың – сенин күзгүң! Аялыңдын көңүлүн алып, жылуу сөздөрүңдү, мамилеңди аябай, сыйлап, урматтап, барктай алдыңбы? Кемсинтип, жүрөгүн ооруткан жоксуңбу?… Өзүң кандай болсоң, аялың так ошондой болот, — деп жыйынтыктайт акылман.

Ааламтордон алынган материал кыргызчаланды

Сузана Кангелдиеванын социалдык тармактагы баракчасынан алынды.