Коом

Пандемияны чагылдырган чыгармаларга байгелүү сынак жарыяланды

Жарыя! Жарыя! Жарыя!

Урматтуу калемгерлер! Республикалык коомдук агартуучу «Келкел.кж» журналы 2020-жылдын 12-майынан баштап карантин жана пандемия учурун чагылдырган ырларга, аңгемелерге, пьессаларга конкурс жарыялайт.

Жалпы жоболору:
I. Төмөнкү Жобо конкурсту (мындан ары – Конкурс) уюштуруу жана өткөрүү тартибин, чыгармачылык эмгектерди тандоонун критерийлерин, катышуучуларды, конкурстук комиссиянын түзүмүн, жеңүүчүлөрдү сыйлоону тактайт.

1. Конкурс пандемия учурундагы чыныгы адамдык жүздү, баалуулуктарды алып чыгат.

2. Конкурстун уюштуруучусу ‒ Республикалык коомдук агартуучу «Келкел.kg» түстүү журналы.

3. Конкурсту уюштуруунун өнөктөшү Кыргызстан Жазуучулар Союзу.

4. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн эмгектери журналга басылып чыгат.

II. Конкурстун максаты жана милдеттери:

1. Конкурстун максаты:

2. Чыгармачыл инсандардын ишмердүүлүккө кызыгуусун жана изденүүсүн калыптандыруу;

3. Конкурс төмөнкү милдеттерди чечүүгө багытталган:

4. Жаштардын, деги эле калктын руханий байлыгын өстүрүү, улуттук аралык биримдикти чыңдоо;

III. Конкурстун катышуучулары:

1. Катышуучулардын жашы, кесиби, улуту чектелбейт.

IV. Конкурстун негизги багыттары жана талаптары:
1. Конкурстун негизги темасы «Адамдык сезимдерге жана баалуулуктарга карантин жок»:

1. Ыр;
2. Аңгеме;
3. Пьеса.
Чыгармачылык эмгектерди А4 форматында (аңгеменин көлөмү 12 шрифт менен 2-3 беттен, ырдын көлөмү 16 саптан ашык болбоосу керек, пьеса 4-5 бет,) [email protected] дарекке жөнөтүлөт. Чыгарма кыргыз тилинде кабыл алынат.

V. Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү тартиби
1. Конкурстун жыйынтыгы 2020-жылдын 30-июнунда жыйынтыкталып, атайын чыгармачылык кечеде жарыяланат. (Кайсыл жерде өтөөрү шартка жараша кошумча айтылат).

2. Конкурс үч этапта өтөт:
I этап – чыгармачылык эмгектерди кабыл алуу (12.05.2020 – 30.06.2020).

II этап – конкурска түшкөн эмгектерди баалоо боюнча конкурстук комиссиянын иши (1.07.2020 – 3.07.2020).

III этап – конкурстун жеңүүчүлөрүн сыйлоо (болжолдуу түрдө 5.07.2020).

3. Конкурска катышуу үчүн чыгармачылык эмгектерди Уюштуруу комитетине жиберүү керек ([email protected]).

VI. Конкурстук комиссия:
1. Конкурстун жыйынтыктарын чыгаруу үчүн конкурстук комиссия түзүлөт, анын түзүмүнө белгилүү акын жазуучулар, жана чыгармачылык уюмдардын өкүлдөрү киришет;

2. Конкурстук комиссия конкурска түшкөн эмгектерди талдоо жана баалоону уюштурат;

3. Комиссия конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктайт;

4. Комиссия чогулуштун протоколун бекитет;

5. Конкурстук комиссия кабыл алган чечимдери боюнча түшүндүрмө бербейт.

VII. Конкурсту өткөрүү боюнча колдонмо жана усулдук камсыздоо:

1. Уюштуруу комитети журналдын редакциялык кеңешинин чечиминин негизинде конкурсту башкарат.

VIII. Уюштуруу комитетинин милдеттери:

1. Конкурстун калыстар тобун түзөт;

2. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн Ардак грамоталарын, дипломдорун даярдайт;

3. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн эмгектерин чогултуп, журналга басууга даярдайт.

IX. Конкурстун жыйынтыктарын чыгаруу жана жеңүүчүлөрүн сыйлоо
1. Конкурстун жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар, дипломдор жана Ардак грамоталар менен сыйланып, эмгектери журналга чыгарылат:

1 орун – жеңүүчү (50 миң сом) ;

2 орун – лауреат (30 миң сом) ;

3 орун – лауреат (20 миң сом).

Андан сырткары дипломдор, Ардак Грамоталар ыйгарылат.

Тектеш материалдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button