Блогер блок

Сүйүктүүң менен сүйлөшө бил …

Сүйлөшө бил
Сүйүктүүң менен сүйлөшө бил.
Карым-катнашты үзө турган эң биринчи белги сүйлөшкүң келбөө, үрөйүңдү, коркунучуңду айтпоо, өзүңдүн кыйынчылыгың менен бөлүшпөө, максат, кыялдарыңды бекитип сактоо…
Аялга сүйлөшүү абадай кажет. Ага сенин добушуңду угуу, добушуң, добуш ыргагың, эпкиниң аркылуу сени сезинүү маңыздуу. Жанына керек сөздөрдү угуу маңыздуу. Андан баш тартпа. Таш жүрөк болбо. Үндөбөй кутулууну адат кылба. Анын өмүрүндө не болуп жатканын сура. Бүгүн не кылганы, көңүлү кандай экенин сура. Барың менен бөлүш. Ага адил бол, адал бол. Ойнобо. Оюнчук кылба. Убада берсең — сөзүңдө тур. Баш тартпа. Жеңилбе. Убадаңа тура албасаң, чыдамсыздык таанытып, кегиңди андан алба. Сен аны менен сүйлөш. Аялдын баары кичинекей кыз сыяктуу. Ал күтөт, үмүттөнөт, тилейт. Чамаң келгенче жылуу сөзүңдү айт.
Аялга өзүн мактаган, жактаган сөздөр жагат. Жылына бир ирет эмес. Дайым айтып жүр. Эгер сенден жүз бешинчи ирет «мени сүйөсүңбү?» деп сураса да ачууланба, жүз бешинчи ирет «ооба» дегенден жалыкпа. Кайда жүрсөн да, үйдө да, түздө да, ызы-чуулуу ортодо да ага мактоо сөз айтып отур. Анын назиктигин, сүйкүмдүүлүгүн эскертип жүр. Сүйүктүүң менен сүйлөшүп жүр. Макта, колдо, ыраазы бол. Ар качан, ар дайым, өмүр бою…


Арсений Михайлов
Которгон: Б. Дүйшөбаева

Тектеш материалдар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button