Карегимде өрүкзар!

443

Журналист Миңгүл Көчөрова Баткен районундагы өрүкзардын сүрөттөрүн бөлүштү. Ыраазычылык!