Карегимде өрүкзар!

501

Журналист Миңгүл Көчөрова Баткен районундагы өрүкзардын сүрөттөрүн бөлүштү. Ыраазычылык!