«Дарман чоң ата жана анын балдары» жомогу

«Мен сүйгөн жомок» рубрикасында Ош шаарындагы «Жетиген» мектеп-лицейинин директору Акматов Кыялбек «Дарман чоң ата жана анын балдары» аттуу жомокту балдарга тартуулайт.