Эрте гүлдөгөн Айгүл гүлдөрү (сүрөт)

Айгул гулү апрель айынын ортосунда гүлдөчү эле. Быйыл эрте гүлдөп жатат. Өлкөдөгү жагдайларга байланыштуу быйыл Айгүл тоого чыкканга болбойт. Фестиваль да өткөрүлбөйт. Журналист Улукбу Амированын фейсбук баракчасына короодо гүлдөгөн Айгүл гүлдөрүн бөлүшкөн.